Programmaplan OPaZ

Soms is het vinden van passende zorg of ondersteuning erg lastig. Vooral bij meer complexe zorgvragen ‘past’ de vraag niet altijd bij de manier waarop de zorg wordt aangeboden of georganiseerd.

Het project Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) is in 2016 gestart om goede oplossingen te identificeren en de betrokken organisaties en mensen te ondersteunen bij het vinden van passende zorg. Dit heeft al geresulteerd in beter inzicht in de problematiek, oplossingsrichtingen en initiatieven. En heeft geleid tot visievorming over een meer levensbrede aanpak. Ook komt er landelijk meer samenwerking tot stand, met name als het gaat om het werken aan structurele verbeteringen. 

De actiebereidheid bij betrokken organisaties is groot en er is brede overeenstemming over de problematiek. VWS continueert het project OPaZ in de vorm van een ondersteuningsprogramma van twee jaar. Het programmaplan geeft in grote lijnen aan wat het ondersteuningprogramma inhoudt. We kiezen voor een flexibele aanpak die het mogelijk maakt om de komende twee jaar te blijven kijken of we de juiste dingen doen of dat de aanpak bijgesteld moet worden.  

Programmaplan Ondersteuning Passend Zorgaanbod (PDF versie 1.0)

 

Illustratie

Reactie toevoegen

Je kunt hier een inhoudelijke reactie geven op dit artikel. Alle gegevens die je invoert zijn direct door alle bezoekers aan de website te lezen. De websitebeheerder controleert de inhoud en kan besluiten de reactie te verwijderen indien deze ongepast is. De gegevens worden opgeslagen in de database van de website en blijven net zo lang bewaard als dit artikel in de website.