Rapport 'Een Passend Netwerk bij een complexe zorgvraag'

In opdracht van VWS leverde BedrijfsID een adviesrapport op over samenwerking binnen 'passende netwerken'. Dit document richt zich op ondersteuning van het ‘netwerk’ met als doel dat de cliënt met een complexe zorgvraag en het netwerk om hem heen in staat worden gesteld tot passende zorg te komen.

Het rapport biedt onder andere een analyse van de knelpunten in de samenwerking vanuit verschillende invalshoeken, helpende gedachten en suggesties voor oplossingen. Het rapport is nog concept, gebaseerd op onderzoek, diverse gesprekken en de resultaten van de Denktank OPaZ in november 2016.

Download het rapport Een Passend Netwerk bij een complexe zorgvraag

Reacties

Permalink

Mooi rapport!
we zijn nu vanuit Vilans en samen met kennisinstituten Movisie en NJI bezig met het ontwikkelen van een reflectietool over de handelingsruimte voor de professional om dat te doen wat nodig is voor de inwoner in de toegang naar zorg en ondersteuning. Dit sluit hier goed op aan.
De reflectietool is bedoeld voor professionals in de toegang, en beleidsmedewerkers van gemeenten, maar ook voor de beter geinformeerde inwoner en de bestuurder.
goed om uit te wisselen.

vr.groet,
Barbara de Groen, adviseur Lokaal Organiseren Vilans

Reactie toevoegen

Je kunt hier een inhoudelijke reactie geven op dit artikel. Alle gegevens die je invoert zijn direct door alle bezoekers aan de website te lezen. De websitebeheerder controleert de inhoud en kan besluiten de reactie te verwijderen indien deze ongepast is. De gegevens worden opgeslagen in de database van de website en blijven net zo lang bewaard als dit artikel in de website.