Rapport 'Helpende Handen'

Ouderen wonen steeds langer thuis. Daarbij krijgen ze vaak hulp en ondersteuning van familie, vrienden (helpende handen) en zorgprofessionals. Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg en de complexiteit ervan toe.

Dankzij ontwikkelingen op het vlak van e-health zijn er extra mogelijkheden om de zorg anders te organiseren. Bijvoorbeeld via een portaal of via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Ouderen en mantelzorgers hebben sterker de behoefte aan online communicatie met hun netwerk dan aan inzage in medische gegevens. Dit komt naar voren uit het onderzoek ‘Helpende handen’ uitgevoerd door Nictiz in opdracht van het programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).

U kunt hier het rapport downloaden.