Rapport 'Informatievoorziening als ondersteuning voor een passend zorgaanbod'

In opdracht van VWS leverde Corion een adviesrapport gericht op informatiebehoefte en -voorziening. Welke rol heeft (gebrek aan) informatie bij de totstandkoming van een passend zorgaanbod voor cliënten met een complexe zorgvraag?

Het rapport biedt inzichten en aanbevelingen ten aanzien van het delen van kennis en ervaringen en benadrukt de behoefte aan meer samenhang in de geboden voorlichting. Het rapport is gebaseerd op onderzoek, diverse gesprekken en de Denktank OPaZ van november 2016. 

Download het Rapport Informatievoorziening als ondersteuning voor een passend zorgaanbod

Reactie toevoegen

Je kunt hier een inhoudelijke reactie geven op dit artikel. Alle gegevens die je invoert zijn direct door alle bezoekers aan de website te lezen. De websitebeheerder controleert de inhoud en kan besluiten de reactie te verwijderen indien deze ongepast is. De gegevens worden opgeslagen in de database van de website en blijven net zo lang bewaard als dit artikel in de website.