Rapportage "De behoeften van familie Hermsen in beeld"

Als er meerdere problemen spelen, voor meerdere gezinsleden én over meerdere domeinen  heen, kun je spreken van een complexe zorgvraag. De Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie (NVSI) deed daarom onderzoek naar de behoeften van deze gezinnen die te maken hebben met multiproblematiek.

De onderzoeksrapportage en de video’s over de verschillende typen Familie Hermsen zijn nu gepubliceerd!

Rapport: Van overleven naar leven: De behoeften van familie Hermsen in beeld (PDF). 

Wat voor de één werkt, werkt niet direct voor de ander

Voorkant rapport‘Van Overleven naar Leven’ biedt inzicht in de gezichten achter de statistieken. Want als we de systeemwereld écht dichter bij de leefwereld willen brengen, moeten we weten wie onze doelgroep is in plaats van wat zij zijn, zoals patiënt of uitkeringsgerechtigde. Geheel los van de problemen die zij hebben, op welke domeinen dit speelt, wat de oorzaak ervan is en waar de oplossing ligt, zijn het gezinnen met een eigen gezinsdynamiek.

We leerden veel over het werkveld om de gezinnen heen. Het rapport bevat een reeks van best practices, een lijst van situaties waarbij goedwillende professionals tegen het (bureaucratische) systeem aanlopen en een pleidooi voor de vindingrijke professional; die weet waar de regelruimte ligt en die ruimte ook durft te nemen.

De families stellen zich voor

Bij het differentiëren van de doelgroep, kwamen we tot vier verschillende subpersona’s. Iedere subpersona wordt geïntroduceerd in een kort filmpje. Daarin wordt een voorbeeldcasus weergegeven met één van de mogelijke oplossingen. Overig passend aanbod en een meer uitgebreide omschrijving van de gezinnen zijn terug te lezen in het onderzoeksrapport. 

Familie Hermsen-Weder

Familie Hermsen-Domino

Familie Hermsen-Lost 

Familie Hermsen-Opmaat