Regelhulp in bibliotheken

Het CAK beheert Regelhulp.nl, de digitale wegwijzer van de overheid voor zorg  en ondersteuning. Marcel Pellicaan van het CAK vertelde in een presentatie aan het ministerie van VWS over de veranderingen in Regelhulp en de uitrol van fysiek loketten in bibliotheken.

Regelhulp.nl 

Met behulp van gebruikersonderzoeken verbetert het CAK de site waar nodig. Zo bleken sommige teksten te moeilijk en die zijn vereenvoudigd. Ook is er aandacht voor nieuwe ontwikkelingen, waarop de teksten zo nodig aangepast worden. Met als doel om Regelhulp.nl actueel en toegankelijk te houden. Ook is de look & feel aangepast aan de rijkshuisstijl en is er aandacht voor de vindbaarheid van Regelhulp.nl.  

Overheidsinformatie in bibliotheken

Uit cijfers van het CBS blijkt een grote groep van 4 miljoen mensen moeite heeft om met een computer om te gaan. Het zoeken naar informatie en/of zaken regelen met de computer is niet voor iedereen haalbaar. Dit is een probleem omdat steeds meer (overheids)informatie en (overheids)diensten digitaal worden aangeboden.  

Mensen kunnen al in bibliotheken terecht voor een gratis computercursus die ook specifiek aandacht heeft voor overheidsinformatie. Maar dit is niet voldoende. Ook een persoonlijke vraagbaak is gewenst.

Het CAK heeft met een aantal overheidsinstanties uitgewerkt hoe de overheid deze mensen het beste kan bereiken. In juli starten 15 kopgroep bibliotheken met een fysiek loket van de overheid. Mensen krijgen hier hulp om uit te vinden waar ze moeten zijn met vragen aan de overheid. In 2020 en 2021 wordt dit breed uitgerold naar alle bibliotheken zodat een landelijk dekkend netwerk en hulpstructuur ontstaat.

Meer informatie is te vinden in de presentatie (PDF).