Route van Wmo/Zvw-zorg naar Wlz-zorg

Wat gebeurt als je thuis woont met zorg vanuit de gemeente en/of zorgverzekeraar, en je hebt steeds meer zorg nodig? Wanneer is een overgang naar de Wet langdurige zorg aan de orde? Wat verandert er dan?

Het ministerie van VWS geeft hierover informatie op Informatielangdurigezorg.nl:

Het aanvragen van Wlz-zorg heeft een doorlooptijd. Wie is op welk moment verantwoordelijk voor de zorg? Zie hiervoor de route Overgang Wmo/Zvw-zorg naar Wlz. 

 

Uitgetekende route

(Klik op de afbeelding voor de PDF-versie)