Signaleringskaart kwetsbare ouderen

In het actieonderzoek rond de persona's is een signaleringskaart uitgewerkt voor ouderen als Janny. De kaart helpt professionals om met (naasten van) Janny om na te denken over keuzes die bijna onvermijdelijk komen als de situatie plotseling verslechtert.

In zo'n crisissituatie is vaak weinig tijd en moeten soms moeilijke keuzes gemaakt worden. De kaart helpt het gesprek hierover aan te gaan. De kaart is vrij te gebruiken. 

Klik op de afbeelding voor de PDF-versie van de kaart. 

 

Afbeelding van de signaleringskaart