Verslag Inspiratiebijeenkomst Dordrecht

Inspiratiebijeenkomst dordrechtTijdens de inspiratiebijeenkomst op 29 november in Dordrecht kwamen verschillende partijen aan het woord die een rol hebben gespeeld in het realiseren van de woonvoorziening voor Mark.

Wie is Mark?

Mark is een jongen van bijna negen jaar. Hij heeft als baby, door een verkeersongeluk, hersenletsel opgelopen. De eerste jaren hebben zijn ouders Margreet en Kees de Jong de zorg op zich genomen, maar deze situatie bleek onhoudbaar. Toen Mark vijf jaar was besloten ze om op zoek te gaan naar een woonvorm die voor Mark geschikt was.
 

Kennismaken met Mark

Woonvorm voor Mark

In eerste instantie hebben de ouders gezocht naar een plek in een instelling. Deze was er niet. Er bleek geen zorginstelling te zijn die toegerust was op de complexe situatie van Mark. De ouders zochten ondersteuning bij het CCE. Het CCE heeft de situatie van Mark in kaart gebracht en de ouders bijgestaan in het proces. De ouders besloten het heft in eigen hand te nemen. Ze hebben een deel van een oude boerderij gekocht en deze zelf opgeknapt. Ze besloten een apart, deels inpandig, woongedeelte met zorg voor Mark te maken.
 

De organisatie

Voor het realiseren van zo’n woonvorm zijn anderen nodig. Een onafhankelijk cliëntondersteuner van MEE plus heeft de ouders bijgestaan in het vinden van de juiste mensen en het coördineren en aanjagen van het geheel. Omdat er sprake was van een thuissituatie kwam de gemeente in beeld. De gemeente Molenwaard voerde onderzoek uit naar de medische situatie van Mark en de juridische situatie.  Door met elkaar in gesprek te gaan en iedere stap te beargumenteren zijn mogelijkheden verkend en afspraken gemaakt wie welke taak oppakt. Ook de zorg moest georganiseerd worden. Er wordt gekozen voor de pgb-vorm. Leontien Overbeeke van Profila Zorg: “Deze pgb-vorm sluit het beste aan bij deze ouders, die graag zelf de regie over de zorg in handen houden en daar ook uitstekend toe in staat zijn.” De ouders hebben zelf zorgverleners voor Mark aangenomen en vanuit Profila Zorg is er iemand die de planning van de pgb-houders en administratieve taken op zich neemt.  Het resultaat: een woning die voor Mark en zijn gezin werkt.