Werkbijeenkomst 'Janny' op 4 juli

Hoe kunnen we de zorg voor kwetsbare ouderen die thuis wonen - zoals Janny - verbeteren? Denk mee op de werkbijeenkomst van donderdag 4 juli 2019.

Janny representeert een groep ouderen met een verhoogde kans om ‘vast te lopen’ in het zorgsysteem. Haar geheugen laat haar steeds meer in de steek. Zij woont nog thuis, en met veel hulp van haar familie gaat dat nog net. Maar haar mantelzorgers raken erg overbelast en het aantal onveilige situaties neemt toe.

Kennis delen

Er is veel kennis over de zorgen van Janny en haar omgeving, maar ook over het zorgen voor Janny en haar omgeving. Bij betrokkenen, professionals en verschillende organisaties. Tijdens deze werkbijeenkomst willen we die versnipperde kennis met elkaar delen en bundelen. We gaan samen aan de slag om de zorg voor kwetsbare ouderen zoals Janny te verbeteren.  

De werkbijeenkomst is bedoeld om van elkaar te leren, elkaar te ontmoeten en om samen nieuwe ideeën op te doen.

Voor wie? 

Professionals zoals cliëntondersteuners en hulpverleners die bij het thema ‘Janny’ betrokken zijn, medewerkers van gemeenten, zorgkantoren, zorgaanbieders, mantelzorgers en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Programma

12.00 Inloop met lunch
12.30 Introductie
12.45 Presentaties van onder andere Nictiz over het onderzoek Helpende Handen en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) over onderzoek naar kwetsbare ouderen die onvoldoende mee komen binnen het stelsel voor langdurige zorg en in de knelpunten en gevolgen die zij ervaren.
13.30 Aan de slag!
14.45 Terug- en vooruitblik
15.00  Afronding

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats in Molen de Ster in Utrecht. Het adres is Molenpark 3 en de ingang ligt aan de Floresstraat. Vanaf station Utrecht Centraal (Jaarbeurszijde) loop je in 8 minuten naar de Molen.