Werkbijeenkomst rond persona Sem op 8 februari (VOL)

Op 8 februari 2019 organiseren we een werkbijeenkomst in Utrecht rondom de problematiek van thuiszitters.

Er zijn in Nederland naar schatting ruim 4000 thuiszitters. Een deel van deze jongeren vindt voor een of meer dagen in de week een plek bij zogenaamde thuiszittersinitiatieven. Dit zijn plekken waar kinderen en jongeren die niet meer naar school gaan onderdak vinden, soms voor enkele uren in de week, soms voor meerdere dagen. Gedurende deze verkenning hebben we met 45 initiatieven gesproken en een deel van hen samengebracht.Sem OPaZ

Marjet van Houten (Movisie) vertelt ons over de ervaringen en uitkomsten van het praktijkinitiatief voor jongeren zoals persona Sem. Zij heeft deze opdracht uitgevoerd voor VWS, programma OPaZ. Binnenkort verschijnt haar rapportage met geleerde lessen op basis van bestaande initiatieven overal in het land.

Tijdens de werkbijeenkomst willen we samen met jullie reflecteren op hoe we opbrengsten nu op een zinvolle manier gebruiken bij het vraagstuk “thuiszitten”. Wat is er nodig als je de uitkomsten van deze verkenning omarmt? Hoe kunnen we de werelden van zorg en onderwijs beter inzetten om jongeren tot ontwikkeling te brengen.

De bijeenkomst is een initiatief van OPaZ (Ondersteuning Passend Zorgaanbod) een programma van het ministerie van VWS dat inzicht geeft in initiatieven en maatregelen die een passend zorgaanbod makkelijker maken. Professionals, mantelzorgers en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd. De werkbijeenkomst is bedoeld om van elkaar te leren, elkaar te ontmoeten en om samen nieuwe ideeën op te doen.

Programma

09.45 - 10.00 Inloop en ontvangst
10.00 - 10.10 Welkom en uitleg over het programma OPaZ door Elke Buis (ministerie van VWS)
10.10 - 10.40 Presentatie van de bevindingen uit het onderzoek
10.40 - 11.40 Interactieve werksessie
11:40 - 12.00 Plenaire afsluiting
12:00 Lunch

            
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Locatie

Colour Kitchen, Oudegracht 214, 3511 NS Utrecht

Aanmelden

Wegens de grote belangstelling is aanmelden niet meer mogelijk. Wel kunt u op de wachtlijst geplaatst worden. Stuur dan een mail naar Jasper Muskiet: j.muskiet@minvws.nl.