Werkbijeenkomst Zorg voor Maren en Jurgen!

Eerste stappen op weg naar beter passende kleinschalige zorg, onderwijs en dagbesteding. Een werkbijeenkomst van Ondersteuningsteam Zorglandschap en Jeugdhulpregio's Groningen, Drente, Friesland, IJsselland en Twente in samenwerking met OPaZ.

Wij willen Maren en Jurgen helpen. U ook?

In Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel lopen gemeenten en jeugdhulpaanbieders met enige regelmaat aan tegen de grenzen van de jeugdhulp. Voor een deel van de jeugdigen schiet het huidige aanbod tekort, met name voor jeugdigen van 10-23 jaar met een lichte verstandelijke beperking of problemen door een disharmonisch ontwikkelprofiel. Bij beide groepen is sprake van bijkomende ernstige psychiatrische of gedragsproblemen.

De zorg voor deze jongeren zit op het snijvlak van Jeugdwet/Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg (Wlz) en dat maakt het ingewikkeld.

Meer over Jurgen en Maren

Nieuw zorgaanbod ontwikkelen

Als aanbieders en gemeenten niet snel actie ondernemen, hebben jongeren als  Maren en Jurgen geen thuis vanwege gebrek aan passende ondersteuning. Om hier oplossingen voor te vinden slaan de jeugdhulpregio’s Groningen, Friesland, Drenthe, IJsselland en Twente, verschillende jeugdhulpaanbieders (o.a. Cosis, Ambiq, Vitree, Elker-het Poortje) en het Ondersteuningsteam Zorglandschap de handen ineen om voor deze (groeiende) doelgroep de juiste zorg te ontwikkelen. 

Werkbijeenkomst 7 december

Daarvoor komen we bij elkaar bij de bijeenkomst “Zorg voor Maren en Jurgen” op vrijdag 7 december 2018, van 9.00 tot 13.00 uur in De Tamboer te Hoogeveen. ​

Meer info via het contactformulier of j.muskiet@minvws.nl.