Workshops actie-onderzoek rond persona's

Word actieonderzoeker en draag bij aan echte oplossingen bij complexe zorgvragen

Hoe organiseren we passende zorg voor mensen met complexe problemen? Waar lopen we tegen aan? Zijn de problemen van mensen complex of is het systeem te ingewikkeld? Welke nieuwe instrumenten, routes, routines en regels kunnen we ontwerpen? En hoe kunnen we vanuit problemen in de uitvoeringspraktijk aan beleidsmatige oplossingen bouwen? 

Onder begeleiding van Het instituut voor Publieke Waarden (IPW) en Significant gaan we in 4 bijeenkomsten knelpunten analyseren en oplossingen ontwerpen voor de situatie van 10 persona’s. Daarnaast willen we leren hoe we vanuit de praktijk, bottom-up, beleid kunnen ontwerpen. Dit doen we door ons als actieonderzoekers op te stellen. Daarbij gaan analyse en ontwerp, problematiseren en oplossen, hand in hand.

Impressie van de workshops in de eerste reeks

2e reeks: najaar 2018 

Inmiddels loopt de tweede reeks workshops met een groep van zo’n 50 mensen die vanuit verschillende functies, invalshoeken en ervaringen met ons willen leren en ontwikkelen. Ervaringsdeskundigen, medewerkers van cliëntorganisaties, cliëntondersteuners, wijkteamleden, beleidsmedewerkers van gemeenten, VWS en uitvoeringsorganisaties, indicatiestellers, medewerkers van zorgaanbieders, deskundigen en huisartsen of praktijkondersteuners.  

De data van de workshops zijn 7 september, 5 oktober, 2 november en 30 november 2018. 

Deelname is gratis. 

Wil jij verschil maken?

Wil jij pragmatische oplossingen vinden die niet zo voor de hand liggen, maar wel passen binnen de (beleids)kaders? Wil jij leren om als actieonderzoeker bottom-up beleid te ontwikkelen? Dan nodigen we jou graag uit om deel te nemen en/of aan te geven wie naar jouw idee uitgenodigd moet worden. 

Inschrijving gesloten

Inschrijving voor de workshops in het najaar 2018 is niet meer mogelijk.

 
We kiezen nadrukkelijk voor deelnemers die 4 opeenvolgende sessie (3 workshopsessies en een slotbijeenkomst) volgen. Dat vraagt commitment om alle keren aanwezig te zijn en zo kun je echt aan de slag gaan (individueel en in kleine groepjes) en het verschil maken! Idealiter kun je het geleerde toepassen in je eigen werk en komt het er niet bovenop. De ervaring in de 1e ronde was dat het tussendoor ook wel wat tijd kost.

Meer informatie over de workshops staat hieronder. 

Iconen van 10 persona's

Bottom-up aanpak

Welke mensen hebben te maken met complexe zorgvragen en waar lopen zij en hun naasten tegenaan? De persona’s geven hier een goed beeld van. Informatiekaarten per persona zijn ons startpunt. Die geven per persona inzicht in vraagstukken en routes. Nu willen we verder met het creëren van inzichten in maatwerkoplossingen, en deze vervolgens breder toepassen. Dat kan door de ‘werkzame principes’ te identificeren en de randvoorwaarden te formuleren waaronder deze werken. Vervolgens krijgen deze principes echt vorm in de specifieke context. 

3 workshops en een slotbijeenkomst

In 3x3 opeenvolgende workshopsessies koppelen we ontwerp, analyse en oplossingen aan elkaar. Met 3 groepen van 15 deelnemers gaan we rond 3-4 persona’s oplossingen ontwerpen, toetsen aan de praktijk en opschalen door er een maatschappelijke businesscase van te maken. Dit doen we om een groter aantal maatwerkoplossingen rond de persona’s te ontwikkelen, maar ook om van te leren en verder uit te dragen. Hoe kunnen we in de toekomst passende zorg bottom-up ontwikkelen met bijpassende condities? 

Tot slot delen we de ervaringen in een slotbijeenkomst. 

Actieonderzoekers 

Zo word je als deelnemer opgeleid tot actieonderzoeker; voorloper om deze manier van werken vaker rond complexe vraagstukken toe te passen. In actieonderzoek komen ontwerp, interventie en analyse samen.

Aan het einde van de drie sessies is iedere deelnemer in staat om de basisstappen van dit type actieonderzoek uit te voeren of vorm te geven. Daarnaast heeft iedereen na de drie sessies zijn eigen actieonderzoeksagenda geformuleerd om de ontworpen oplossing voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk maken en in beleid en financiering vast te leggen. 

Workshop 1: Ontwerp (vrijdag 7 september 2018; 10.00-13.30 uur)
In de eerste sessie gaan we op basis van onderdelen uit de design thinking methode (onder andere met ‘future perfect thinking’) oplossingen voor knelpunten rond de persona’s ontwerpen. We werken toe naar relatief klein en scherp geformuleerde oplossingen die (bij voorkeur) uitgevoerd kunnen worden vanuit de deelnemers in de sessie. We gaan geen oplossingen ontwerpen die anderen uit moeten gaan voeren.

Workshop 2: Toets aan de praktijk (vrijdag 5 oktober 2018; 10.00-13.30 uur)
Ter voorbereiding op de tweede sessie vragen we de deelnemers de oplossing vast toe te passen op 2-5 individuele burgers of gezinnen. Dit kan door echt het maatwerk te leveren, maar ook door met gezinnen of burgers te verkennen of de oplossing voor hen zou werken. Het is essentieel om dicht bij de praktijk te blijven. Zeker waar het gaat om complexe vraagstukken in een weerbarstige praktijk. Daarom gaan we in deze tweede sessie het ontwerp aanscherpen op basis van de praktijk.

Workshop 3: Reflectie en doorontwikkeling (vrijdag 2 november 2018; 10.00-13.30 uur)
In de 3e workshop reflecteren we op wat we hebben geleerd: over een persona, als actieonderzoeker en welke inzichten het geeft over wat nodig is voor het aanpassen en/of werken in (‘dansen met’) het systeem. We onderzoeken ook voor hoeveel mensen de oplossing nodig en mogelijk is. Voor wie zou de oplossing nog meer kunnen werken? En we staan stil bij de kosten en baten.

Slotbijeenkomst (vrijdag 30 november 2018; 10.00-14.00 uur)
In november komen alle deelnemers samen om hun actieonderzoeksagenda voor de toekomst te presenteren. We oogsten tijdens deze sessie de geleerde lessen en ontwikkelen in de sessie de principes en randvoorwaarden voor deze andere manier van werken in beleid en uitvoering.

De bijeenkomsten worden steeds gehouden op vrijdagen in de ochtend, inclusief lunch (10.00-13.30 uur). De locatie zal nog bekend worden gemaakt, maar is in ieder geval in Utrecht, op loopafstand van het station.